Trang chủ > Doanh nghiệp
Thông tin hội chợ
THỜI GIAN
24 / 11 / 2022
10:00 - 21:00
THỜI GIAN
24 - 27 / 11 / 2022
9:00 - 21:00
ĐỊA CHỈ
Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ
Số 1 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
Các gói tài trợ

HẠNG MỨC TÀI TRỢ:

  • KIM CƯƠNG: 200,000,000 VNĐ
  • BẠCH KIM: 150,000.000 VNĐ
  • VÀNG: 100,000.000 VNĐ
  • BẠC: 50,000.000 VNĐ
  • ĐỒNG TÀI TRỢ: TÀI TRỢ QUÀ TẶNG

 

QUYỀN LỢI TÀI TRỢ: